NSƯT Chí Trung chia sẻ bí quyết sống vui với bệnh tiểu đường suốt 8 năm

Gặp anh trong một buổi chiều tiết trời Hà Nội se lạnh, xen giữa những cơn mưa tầm tã, Nghệ sĩ Chí Trung chào đón chúng tôi bằng nụ cười hóm hỉnh và thần thái nhanh nhẹn của ông Táo Giao Thông ngày nào – Vai diễn đã làm nên thương hiệu Chí Trung và được đông đảo bạn bè, khán giả yêu mến. Lối diễn hài của anh tỉnh queo, thỉnh thoảng buông ra một câu trào phúng bằng chất giọng đặc trưng, không ồn ào, không uốn éo làm bộ làm tịch.

Gặp anh trong một buổi chiều tiết trời Hà Nội se lạnh, xen giữa những cơn mưa tầm tã, Nghệ sĩ Chí Trung chào đón chúng tôi bằng nụ cười hóm hỉnh và thần thái nhanh nhẹn của ông Táo Giao Thông ngày nào – Vai diễn đã làm nên thương hiệu Chí Trung và được đông đảo bạn bè, khán giả yêu mến. Lối diễn hài của anh tỉnh queo, thỉnh thoảng buông ra một câu trào phúng bằng chất giọng đặc trưng, không ồn ào, không uốn éo làm bộ làm tịch.

Gặp anh trong một buổi chiều tiết trời Hà Nội se lạnh, xen giữa những cơn mưa tầm tã, Nghệ sĩ Chí Trung chào đón chúng tôi bằng nụ cười hóm hỉnh và thần thái nhanh nhẹn của ông Táo Giao Thông ngày nào – Vai diễn đã làm nên thương hiệu Chí Trung và được đông đảo bạn bè, khán giả yêu mến. Lối diễn hài của anh tỉnh queo, thỉnh thoảng buông ra một câu trào phúng bằng chất giọng đặc trưng, không ồn ào, không uốn éo làm bộ làm tịch.

Gặp anh trong một buổi chiều tiết trời Hà Nội se lạnh, xen giữa những cơn mưa tầm tã, Nghệ sĩ Chí Trung chào đón chúng tôi bằng nụ cười hóm hỉnh và thần thái nhanh nhẹn của ông Táo Giao Thông ngày nào – Vai diễn đã làm nên thương hiệu Chí Trung và được đông đảo bạn bè, khán giả yêu mến. Lối diễn hài của anh tỉnh queo, thỉnh thoảng buông ra một câu trào phúng bằng chất giọng đặc trưng, không ồn ào, không uốn éo làm bộ làm tịch.

Gặp anh trong một buổi chiều tiết trời Hà Nội se lạnh, xen giữa những cơn mưa tầm tã, Nghệ sĩ Chí Trung chào đón chúng tôi bằng nụ cười hóm hỉnh và thần thái nhanh nhẹn của ông Táo Giao Thông ngày nào – Vai diễn đã làm nên thương hiệu Chí Trung và được đông đảo bạn bè, khán giả yêu mến. Lối diễn hài của anh tỉnh queo, thỉnh thoảng buông ra một câu trào phúng bằng chất giọng đặc trưng, không ồn ào, không uốn éo làm bộ làm tịch.

Gặp anh trong một buổi chiều tiết trời Hà Nội se lạnh, xen giữa những cơn mưa tầm tã, Nghệ sĩ Chí Trung chào đón chúng tôi bằng nụ cười hóm hỉnh và thần thái nhanh nhẹn của ông Táo Giao Thông ngày nào – Vai diễn đã làm nên thương hiệu Chí Trung và được đông đảo bạn bè, khán giả yêu mến. Lối diễn hài của anh tỉnh queo, thỉnh thoảng buông ra một câu trào phúng bằng chất giọng đặc trưng, không ồn ào, không uốn éo làm bộ làm tịch.

Gặp anh trong một buổi chiều tiết trời Hà Nội se lạnh, xen giữa những cơn mưa tầm tã, Nghệ sĩ Chí Trung chào đón chúng tôi bằng nụ cười hóm hỉnh và thần thái nhanh nhẹn của ông Táo Giao Thông ngày nào – Vai diễn đã làm nên thương hiệu Chí Trung và được đông đảo bạn bè, khán giả yêu mến. Lối diễn hài của anh tỉnh queo, thỉnh thoảng buông ra một câu trào phúng bằng chất giọng đặc trưng, không ồn ào, không uốn éo làm bộ làm tịch.