Định hướng, tôn chỉ hoạt động của tập đoàn Meiko

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA MEIKO GROUP

 • Cung cấp chất lượng và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và góp phần cải thiện xã hội
 • Cố gắng tạo ra “điều tốt nhất”
 • Nâng cao giá trị doanh nghiệp của chúng tôi để cải thiện hạnh phúc của nhân viên và xã hội

Trụ sở tập đoàn Meiko tại Nhật Bản

Tập đoàn Meiko thực hiện cạnh tranh công bằng nhằm theo đuổi lợi nhuận hợp lý và hoạt động vì lợi ích chung của xã hội. Tập đoàn Meiko tôn trọng quyền của tất cả mọi người, tuân thủ luật pháp và quy định, tôn trọng các quy tắc toàn cầu và đạo đức cơ bản của họ, đồng thời hoạt động như một công ty toàn cầu có trách nhiệm với những lý tưởng cao đẹp góp phần tạo ra một xã hội bền vững thông qua các hoạt động kinh doanh của mình, cả ở Nhật Bản và các quốc gia khác trên thế giới. Chúng tôi hoạt động nhất quán dựa trên 09 nguyên tắc sau:

 1. Chúng tôi cố gắng đạt được sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng bằng cách phát triển và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có độ tin cậy cao và mang lại lợi ích cho xã hội. Để thực hiện điều này, chúng tôi cân nhắc kỹ lưỡng đến chất lượng, sự an toàn và sự bảo mật thông tin của khách hàng.
 2. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy giới hạn sáng tạo của phát triển kỹ thuật và phát triển các doanh nghiệp mới đóng góp vào sự thịnh vượng trong tương lai của xã hội.
 3. Chúng tôi thực hiện cạnh tranh công bằng, minh bạch và tự do, tiến hành kinh doanh theo cách phù hợp và cố gắng duy trì mối quan hệ lành mạnh và bình thường với chính phủ và các cơ quan chức năng.
 4. Chúng tôi liên lạc với các cổ đông cũng như các bên liên quan, bao gồm khách hàng, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và nhân viên, nhằm nỗ lực tiết lộ thông tin công ty một cách chủ động, công bằng và kịp thời, đồng thời nâng cao tính minh bạch của các hoạt động công ty của chúng tôi.
 5. Chúng tôi tôn trọng sự đa dạng của nhân viên, tính cá nhân và đặc điểm của họ, đồng thời nỗ lực hết sức để tạo ra một môi trường làm việc an toàn và thoải mái.
 6. Là con người, tất cả chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ chung của mình là giải quyết các vấn đề môi trường. Tập đoàn Meiko cố gắng giảm thiểu gánh nặng đối với môi trường toàn cầu khi chúng tôi làm việc để giúp tạo ra một xã hội bền vững.
 7. Với tư cách là một công dân kiểu mẫu, chúng tôi cống hiến cho xã hội thông qua nghiên cứu, giáo dục, đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và phục vụ cộng đồng, cũng như đứng lên chống lại các tổ chức và lực lượng chống đối xã hội.
 8. Trong các hoạt động kinh doanh quốc tế của mình, chúng tôi không chỉ tuân thủ các quy tắc toàn cầu và quy tắc khu vực, mà còn tôn trọng văn hóa và công ước địa phương và đóng góp vào sự phát triển của chúng.
 9. Các giám đốc điều hành của chúng tôi nhận thấy rằng vai trò của họ là thể hiện tinh thần của Điều lệ này, làm gương và làm cho tất cả nhân viên, công ty tập đoàn và đối tác kinh doanh nhận thức được các nguyên tắc của Điều lệ này. Ngoài ra, chúng tôi liên tục theo dõi các ý kiến ​​từ cả bên trong và bên ngoài công ty, xây dựng một hình thức quản trị hiệu quả và không ngừng đề cao đạo đức doanh nghiệp.

YUICHIRO NAYA – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Meiko